โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ภาพกิจกรรม
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไขปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,12:58   อ่าน 66 ครั้ง