โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ภาพกิจกรรม
โครงการค่าย Kid scout รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกกรมค่าย Kid scout แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 - 3
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,08:50   อ่าน 153 ครั้ง