โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 392) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 384) 08 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 388) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 439) 08 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 382) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 366) 08 ธ.ค. 64