โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียน สลับกลุ่มมาเรียน
05 เม.ย. 64 ชมพูเหลืองบาน/ประกาศผลสอบ
02 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องคิง
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ป.1-5
28 มี.ค. 64 จับสลาก/ประกาศผล/รายงานตัว อนุบาล 2 - 3
26 มี.ค. 64 ค่ายลูกเสือ ป.4-6
25 มี.ค. 64 ค่ายลูกเสือ ป.1-3
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
22 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 สอบปลายภาค ป.6
20 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียน อนุบาล 2- 3
13 มี.ค. 64 สอบ O-Net ป.6
05 มี.ค. 64 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
09 ธ.ค. 63 พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
12 พ.ย. 63 รับผลการเรียน
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209