โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนในช่วงสถาณการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 562) 07 ต.ค. 64
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (อ่าน 698) 07 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 819) 10 พ.ย. 63