โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (อ่าน 116) 07 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 117) 10 พ.ย. 63