โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 245) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 247) 08 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 246) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 242) 08 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 244) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 222) 08 ธ.ค. 64