โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 545) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 517) 08 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 539) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 677) 08 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 513) 08 ธ.ค. 64
TOR โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (อ่าน 491) 08 ธ.ค. 64