โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
167 หมู่ 2 ถนนศรีโกสุม บ้านคุ้มใต้  ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
เบอร์โทรศัพท์ 095-1793184
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพ็ญศรี เห็มสมัคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,14:30  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ชื่ออาจารย์ : นายธีรชัย ผิวขม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,14:27  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..